Cada any l’ARMPA organitza diferents actes que responen al projecte de sensibilització. Aquest projecte té per objectiu donar a conèixer els drets de les persones amb malaltia mental i les seves famílies, assessorant i informant per tal de contribuir a reforçar una concepció positiva de la salut mental, així com afavorir-ne la millora de la seva qualitat de vida i l’inclusió social del col·lectiu dins de l’àmbit comunitari. Amb aquest objectiu es realitzen activitats en diversos espais de la ciutat i la comarca, amb la participació i col·laboració d’altres entitats i serveis. També participaem en fires i actes socials i culturals d’arreu de la comarca.

Amb aquest apropament comunitari s’intenta arribar a la població en general, per donar a conèixer l’entitat i el seu treball, i alhora informar, orientar i assessorar a la població en general sobre les malalties mentals d’una forma molt planera i arribant a qualsevol persona que hi pugui estar interessada.

Els actes consolidats que es fan cada any són:

  • PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT, A TRAVES DEL CLUB SOCIAL AIDAR, A LA FIRA DEL DIA DE SANT JORDI.

Aquest acte pretén per una banda fomentar la participació activa del membres del Club però alhora donar a conèixer l’entitat i els serveis.

  • FIRA MULTISECTORIAL D’IGUALA

Al setembre l’ARMPA està present a la fira d’entitats a través d’un estand en el que es pot veure una lona amb el lema “Obre els sentits a la salut mental”. L’estand està en tot moment representat per membres tant del Club Social Aidar com de l’ARMPA, als quals volem agrair el seu bon humor i el seu compromís. Es reparteixen tríptics del Club Aidar i de l’ARMPA, així com fulletons informatius de les xerrades i actes.

  • PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT I DEL CLUB SOCIAL AIDAR A LA FIRA DEL BOU DE STA. MARGARIDA DE MONTBUI

El mes de maig participem en a la Fira Bou  amb l’objectiu de fer difusió i sensibilització, alhora que mostrem les habilitats dels membres del club amb una petita mostra d’artesania.

  • CICLE DE XERRADES DE TARDOR

Des de l’any 2004,  entre els mesos d’octubre i novembre, l’Associació ofereix un cicle de xerrades orientades a augmentar el coneixement de tota la població sobre aspectes relacionats amb la salut mental. Cada any s’escull una temàtica diferent al voltant d’un tema central, com per exemple la familia, l’entorn laboral, o la societat. I intentem que es comprenguin millor alguns temes d’interès que afecten directament a la persona afectada i als seus familiars.

  • EXPOSICIÓ DE QUADRES DE MEMBRES DEL CLUB SOCIAL AIDAR

“Happening al Club Aidar” és una exposició de quadres itinerant i en constant renovació que preten fer visible el treball artístic dels participants al club. Cada any organitzem una exposició en una sala d’exposicions diferent de la comarca amb els quadres que alguns membres del Club Social Aidar han creat dins l’activitat de Happening. L’objectiu és  donar a coneixer els seu treball, trencar amb estereotips i prejudicis,  i que el públic pugui gaudir-ne i alhora puguin conèixer la nostra associació.