CLUB SOCIAL AIDAR

El Club Aidar és un servei d’inclusió social, que utilitza el lleure com a mitjà, i que perseguint l’ocupació significativa del temps, pretén establir xarxes de suport que ajudin a la rehabilitació i augment de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, així com una major inserció comunitària i trencament de l’estigma social.

El Club Social Aidar s’inicià el 18 de setembre del 2002, quan un grup de pares de l’entitat ARMPA (Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia) busquen trencar l’aïllament que molts dels seus fills parteixen, i decideixen tirar endavant el projecte de Club Social Aidar.

El Club Aidar pertany a una xarxa de Clubs d’arreu de Catalunya, coordinats per la Federació de Familiars de Malalts Mentals Catalunya.

L’objectiu principal és proporcionar una estructura, ajudant i facilitant suport logístic i motivació per a la realització de les activitats de lleure i organització del temps lliure als seus membres, per tal de promoure un increment de l’autonomia personal i socialització, en conseqüència un increment de la qualitat de vida.

El número d’usos del club social va creixent any rere any, i valorem molt positivament el treball fet per la vinculació i assistència continuada.

La metodologia de treball es basa amb la participació del mateixos usuaris en el desenvolupament de l’activitat, així doncs les activitats al llarg de l’any van variant segons els interessos dels participants.

El lloc de trobada del Club és el mateix local de l’entitat, però realitzem de forma setmanal activitats a l’equipament Cívic Polivalent i l’Espai Cívic Centre, així com d’altres de puntuals en espais públics i privats de l’Anoia.

Algunes de les activitats que fem son: horticultura ecològica, creació artística, manualitats, informàtica, anglès, cuina, gimnàstica suau, futbol sala (entrenaments i participació en una lliga), llegir i escriure, cursos de coneixement i creixement personal, guitarra i cant, pintura i expressió, teatre, caminades, excursions, celebracions, fires, exposicions i xerrades, voluntariat a la protectora d’animals i a Creu Roja Anoia, espai lliure, jocs de taula, etc.

Per a més informació podeu visitar el bloc del club: http://clubaidar.wordpress.com