Aquest servei es realitza un cop a la setmana. L’objectiu principal és donar suport humà, orientació, informació i assessorament a qualsevol persona que hi estigui interessada.

Les persones que assisteixen a aquest espai són derivades o bé per la Treballadora Social de Salut Mental o bé per algun soci de l’entitat.

La demanda majoritària és la d’orientació i  informació de serveis, recursos de la comarca pels seus familiars així com també poder compartir amb algú la seva angoixa del dia a dia.