ESPAI FAMILIAR

És un projecte dirigit i organitzat pels socis-familiars  de l’entitat  amb l’objectiu general de crear i potenciar un espai d’intercanvi mitjançant l’oferta d’activitats lúdiques i/o formatives a partir dels seus coneixements, experiències i interessos. Els principals objectius específics són: potenciar un espai d’oci significatiu per desenvolupar la creativitat; fomentar el recolzament familiar; afavorir vincles de relació social i millorar la percepció de suport; potenciar habilitats socials i comunicatives; desenvolupar habilitats emocionals com l’empatia, l’auto-concepte i l’autoestima; així com també afavorir habilitats psico-motrius com l’atenció, la memòria i la motricitat fina.

Alguns dels tallers que realitzem son:

  • Taller “Crea la teva agenda
  • Taller obert:” Pintura i Flors de paper”
  • Taller “Adorns de Nadal”

SORTIDES

Les sortides i excursions que es realitzen ajuden a que els socis de l’ARMPA es puguin conèixer en espais de lleure i que puguin compartir una bona estona. Aquests espais més informals fan que els familiars estableixin vincles de relació social més estrets.

Tant les activitats com les sortides estan pensades per fer-les extensives a la resta de la població amb la finalitat de promoure relacions saludables fora de l’entorn de la malaltia.

CELEBRACIONS

Aquests espais són necessaris pel bon funcionament de l’entitat ja que permeten cohesionar els socis així com compartir espais de relació fora de l’àmbit terapèutic establint vincles  entre ells.