Al llarg de l’any es realitzen vàries reunions per tal d’organitzar, fer el seguiment i vetllar pels projectes i accions de l’entitat. Aquestes reunions son:

-Assemblea General Ordinària de l’entitat, que es convoca un cop a l’any amb la participació de tots els socis.

-Junta Directiva, que es reuneix cada dos mesos amb els nou membres de la junta.

-Junta Permanent, que es reuneix cada quinze dies conjuntament amb la coordinadora de l’entitat.

A banda, i com a membres federats de FECAFAMM, la presidenta participa en les juntes directives de la federació, així com en les jornades de reflexió interna d’aquesta on hi poden assistir tots els socis interessats.