ARMPA és una entitat sense afany de lucre que neix al 1998, quan un grup de familiars de persones amb trastorns mentals s’uneixen per la millora de la integració de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. Els mou el  propòsit d’orientar i donar suport a les famílies que, davant la malaltia mental, es trobaven aïllades, confoses i amb una gran necessitat d’informació.

L’Associació ( inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.352; i al Registre Jurídic d’Entitats Locals de l’Ajuntament d’Igualada amb el número 249) és un espai on els familiars de persones amb trastorns mentals poden compartir experiències i donar-se suport, però no només això, la nostra associació realitza aquesta tasca de suport, d’informació i assessorament, juntament amb una tasca de sensibilització pública i reivindicació dels drets de les persones amb problemes de salut mental, a la vegada que creem i gestionem recursos per a aquestes persones i els seus familiars.

Des de l’ARMPA s’ha vetllat per detectar aquelles necessitats del col·lectiu de malalts mentals que encara no estan ateses a la comarca, o que ho estan però de manera deficient. Aquest treball ha originat la creació al llarg de la nostra trajectòria de noves propostes i serveis dins l’entitat, dirigits a la millora de la qualitat de vida tant de les persones amb problemes de salut mental com de les seves famílies.

Arreu de Catalunya existeixen d’altres associacions com la nostra, totes neixen arrel de la reforma psiquiàtrica aplicada al país a partir dels anys 80, i que porta la desinstitucionalització de les persones amb trastorns de salut mental, cosa que obliga a les famílies a organitzar-se pel seu propi compte i a assumir el paper de cuidadors directes.

Hem evolucionat, i hem crescut, i avui tenim consolidades dues actuacions vertebrals dins la nostra entitat: El Club Social i l’atenció familiar.

El nostre Club Social, AIDAR, és un recurs psicosocial d’inclusió comunitària per a persones amb malaltia mental. Portat a terme per a professionals, l’objectiu és crear un espai de trobada, un punt de connexió per gaudir del temps de lleure d´una forma positiva, potenciant la participació i integració dels components del club social a la comunitat, i així assolir quotes de salut, independència i participació, incidint i donant suport al projecte vital de la persona.

El Club té una funció rehabilitadora i d’inclusió i posa l’èmfasi en la participació activa de l’usuari, fomentant espais d’autogestió i d’ajuda mútua. Els usuaris realitzen diferents activitats, sortides, tallers i esports en diferents espais de la ciutat d’Igualada, a la biblioteca de Cal Font, al pavelló, al Centre Cívic Montserrat…durant tota la setmana, de dilluns a diumenge.

L’atenció Familiar és un dels principals objectius de l’entitat des de la seva fundació. L’assessorament, l’informació i el suport professionalitzat són bàsics per a l’afrontament de la malaltia des del nucli familiar. Actualment, l’associació ofereix als familiars diferents serveis específics.

Servei d’atenció a les famílies i/o a qualsevol persona que ho necessiti, informació, assessorament i suport en relació a la salut mental.

Servei d’atenció social: assessorament i gestió per part d’una Treballadora Social.

Formació psicoeducativa per a les famílies, tallers per a millorar les eines de la convivència familiar.

Grup d’ajuda mútua (GAM) portat a terme per professionals és un espai per a compartir experiències i millorar la convivència familiar. Es realitzen el  primer dimecres de cada mes, de 19h a 21h.

Però encara queda molt camí per a fer, encara manquen recursos importants per als afectats de malaltia mental i els seus familiars, com l’atenció domiciliària, un servei necessari i en projecte dins l’entitat i d’importància rellevant dins la realitat actual, on les administracions públiques tenen els serveis socials col·lapsats, i la financiació econòmica cada dia es veu més limitada, els sectors de població com el nostre són els principals perjudicats. En aquestes realitats socials la implicació dels diferents agents socials és imprescindible per a poder dur a terme una actuació efectiva i eficaç que cal continuar promovent noves propostes, informant a professionals, familiars i a la població en general sobre les malalties mentals per acabar amb l’estigma d’aquestes, i consolidant encara més el teixit socio-sanitari de la comarca per aconseguir aprendre i millorar en tot el que gira al voltant de les malalties mentals.