Des dels seus inicis L’Associació  per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia, ARMPA,  ha tingut com objectiu prioritari la defensa dels drets de les persones amb trastorns  mentals i les seves famílies, realitzant una tasca i un treball per tal que la malaltia sigui atesa, acceptada i assumida amb naturalitat. Aquest és uns dels objectius fonamentals que cal assolir si volem contribuir en la normalització i a un tractament igualitari i no discriminatori de la malaltia mental.

L’estigma que acompanya a la malaltia mental, – degut generalment a la desinformació  que existeix i/o a informacions errònies -, repercuteix molt negativament sobre la persona , aïllant-la, fent-la sentir diferent i exclosa, i alhora sobre la família que tendeix a amagar el seu patiment per por a parlar-ne obertament i ésser també víctima del rebuig.

Els objectius bàsics plantejats, els quals han estat la base de la intervenció de l’entitat, són :

  • Potenciar la informació dels socis i la població en general en temes de salut mental.
  • Promoure la millora i la creació de recursos sanitaris, socials, laborals i del lleure.
  • Promoure la reinserció social dels usuaris afectats de malaltia mental, promocionant la seva autonomia personal, social i comunitària.
  • Donar suport i recolzament en el procés cap a l’autonomia del seu familiar.
  • Donar a conèixer la nostra Associació a professionals de la salut mental, a la societat en general i les institucions públiques i privades.