• Estudi sobre el compliment de la LISMI a la Generalitat de Catalunya. COCARMI.  EstudiCOCARMILISMI
 • Seminari sobre salut mental: diagnòstic i actuacions. Publicació en catellà de l’Obra social de “La Caixa” i l’OTS (Observatori del Tercer Sector) arran d’un seminari que hi va haver el 19 de juliol de 2007 sobre Salut Mental amb 17 experts del sector de tot l’Estat. Quaderno_salud_mental
 • Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Publicació del MInisterio de Sanidad y Consumo sobre l’Estratègia en Salut Mental aprovada pel Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salut l’11 de desembre de 2006. ESTRATEGIA_SM
 • Pàgina web sobre salut mental de l’Organització Mundial de la Salut. En aquesta pàgina de l’OMS trobareu enllaços cap a activitats, informes, notícies i esdeveniments, així com als contactes amb els diversos programes i oficines de l’OMS que s’ocupen de la salut mental.
  http://www.who.int/topics/mental_health/es/
 • Declaració Europea de Salut Mental. Helsinki, gener 2005.  DeclaracioHelsinki
 • Declaració de Torún 2007. Declaració del 4t Congrés Europeu d’EUFAMI celebrat a Torún, Polònia, del 14 al 16 de setembre de 2007. EUFAMI és la Federació Europea d’Associacions de Famílies de persones amb malaltia mental. Declaracio_EUFAMI
 • Protocol d’actuació per a l’atenció a les urgències, els trasllats i els ingressos involuntaris urgents de les persones amb malaltia mental. ProtocolUrgencies
 • La relació entre usuaris i professionals en l’àmbit de la salut mental. L’opinió dels usuaris i les usuàries. Publicació d’ADEMM (Associació d’Usuaris de Salut Mental de Catalunya). Juny 2007. ADEMM
 • Informe del Síndic de Greuges 2007. Al lloc web del Síndic us podeu descarregar l’informe en PDF. La salut mental està desenvolupada a la pàgina 271. http://www.sindic.cat
 • Presentació del Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Document del Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. PlaDirector
 • SAAD, Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El web del Ministeriodisposa d’un apartat específic on explica de manera molt clara tot el que fa referència al SAAD.www.saad.mtas.es/portal/